Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Σύνδεσμος Υδραυλικών

1) ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΛ : 6977385385

2) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΛ: 6945020739

3) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΛ: 6946574010

4) ΣΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –ΤΑΜΙΑΣ
ΤΗΛ: 6932384963

5) ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ – ΜΕΛΟΣ
ΤΗΛ: 6932386293

6) ΚΙΝΙΚΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ – ΜΕΛΟΣ
ΤΗΛ: 6976977927

7) ΜΑΥΡΟΝΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΜΕΛΟΣ
ΤΗΛ: 6944253517