Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ

                                    ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ 
                  Δίρκης 20 – Τ.Κ 32200 Θήβα

         Τηλ 6978007275     tel &fax  :22620 81044