Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ
ΔΙΡΚΗΣ 20 – Τ.Κ. 32200 – ΘΗΒΑ – ΤΗΛ & FAX 2262081044
Θήβα, 02/04/2014 
Μετά τις αρχαιρεσίες του Σωματείου μας , που πραγματοποιήθηκαν στις 02/04/2013 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους :      

1)      ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
2)      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΜΑΥΡΟΝΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)      ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
4)      ΤΑΜΙΑΣ – ΣΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5)      ΜΕΛΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6)      ΜΕΛΟΣ – ΚΑΤΣΙΦΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
7)      ΜΕΛΟΣ – ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ            ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ