Σάββατο, 11 Απριλίου 2015
                                                                                                                        ΘΗΒΑ, 08/04/2015  
       

ΠΡΟΣ : 1)ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΜΕΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

       2)ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

             3)Μ.Μ.Ε.


ΘΕΜΑ: « ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»


Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται Γενική Συνέλευση αντιπροσώπων της Ο.Ε.Β.Ε. Θήβας στις 20/04/2015 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Βοιωτίας παράρτημα Θήβας Δίρκης 20 1ος όροφος με θέμα:

1)    Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης

2)    Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

3)    Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός

4)    Εκλογή Διοικητικών Οργάνων της Ομοσπονδίας και αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ

Κατάθεση αιτήσεων υποψηφιοτήτων στα γραφεία της Ο.Ε.Β.Ε. μέχρι 17/04/2015.


Για την Ο.Ε.Β.Ε ΘΗΒΑΣ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ             ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ